Soustava tří jezírek propojuje horní část zahrady se spodní. Voda vytékající z gabionové zdi vytváří příjemný akustický efekt. K výstavbě byly použity sekané žulové bloky.

toplist