Jedna z  prvních realizací koupacího jezírka. Vhodným umístěním nádrže do mírného svahu se podařilo eliminovat odvoz výkopu na minimum. Zemina vykopaná ze svahu byla použita na výstavbu hráze. Předěl mezi koupací a čistící zónou je tvořen betonovou zdí.
toplist