Konstrukce koupacího jezírka

konstrukce

Plocha koupacího jezírka je obecně rozdělena na dvě zóny koupací a čistící.

Koupací zóna (hloubka 1,5-2,5m)  je většinou bez rostlin, substrátu a štěrku. Stavebně lze koupací zónu realizovat mnoha i navzájem kombinovatelnými způsoby jako jsou: tvarování v rostlém terénu, vyzdívka z tvárnic, monolitická  betonáž, pytle s pískem, nerezová ocel či přírodní materiály (kámen, dřevo).

Čistící zóna  (hloubka 0 -1,5m) je část, kde probíhají hlavní  čistící biologické procesy. V použitém substrátu jsou zde vysázeny rostliny, které prostřednictvím svých kořenů,stonků a  listů odčerpávají z vody živiny a zároveň vytvářejí vhodné prostředí pro ostatní prospěšné organismy.

Zóny jsou od sebe odděleny vlnolamem, který zabraňuje sesouvání substrátu do koupací části a zároveň chrání rostliny v čistící zóně proti vlnám.

       

Technika kopacího jezírka

Technika

Snažíme se o minimalizaci techniky. Nejnovější poznatky ukazují, že nadměrné a nevhodné používání techniky jako například UV lamp, naddimenzovaných čerpadel apod. vede k nerovnováze v systému koupacího jezírka. Často potom dochází ke snaze vzniklý problém s rozvojem řas řešit chemicky. 

Mezi základní technické prvky které využíváme u  koupacích jezírek patří skimmery a čerpadla. Alternativně lze využívat dalších prvků jako biologické/mechanické filtry, vzduchovací zařízení, automatické dopouštění vody, vysávací roboty, podvodní osvětlení, sprchy a pod.

toplist