Kategorie III. Koupací jezírko se středním podílem techniky

Celková plocha v m2: 60+

Velikost koupací zóny: 50%

Velikost čistící zóny: 50%

Technika: skimmery, oběhová čerpadla, integrované nebo externí filtry 

Konstrukce: nádrže řešeny vyzděním, nebo pomocí jiných stavebních konstrukcí, jedno či dvoukomorový systém.

Spotřeba energie: střední

Přírodní aspekt: 60-100%

Náročnost na údržbu: střední

Kvalita vody: vysoká

kat1o