Kategorie I. Koupací jezírko bez techniky

Celková plocha  v m2: 150+

Velikost koupací zóny: 30-50%

Velikost čistící zóny: 50-70%

Technika: žádná

Konstrukce: profilování nádrže často pouze v rostlé zemině bez dodatečných stavebních konstrukcí, jednokomorový systém

Spotřeba energie: žádná

Přírodní aspekt: 100%

Náročnost na údržbu: nízká

Kvalita vody: během roku může kolísat

kat1o