V koupacím jezírku lze dosáhnout velmi vysoké čistoty vody. Při správném projektování a výstavbě koupacího jezírka voda splňuje hygienickou normu ČSN 75 7221. Při chemické úpravě vody v konvenčních bazénech vznikají látky podezřelé z karcinogenních účinků  které jsou pro tělo obtížně odbouratelné a ukládají se v tukových tkáních. Chlor používaný k úpravě vody u běžných bazénů dráždí a vysušuje pokožku a zhoršuje průběh astmatu.

toplist