Řasy jsou jednoduché fotosyntetyzující  organismy, jejich dynamika růstu a nenáročnost na prostředí z nich dělá urputné protivníky. Ani  koupací jezírko není  absolutně bez řas. Pro zjednodušení  řasy rozdělíme na mikroskopické řasy plovoucí ve vodním sloupci a na řasy vláknité tvořící povlaky a shluky.Mikroskopické řasy způsobují v jezírku zelený zákal. V dobře navrženém a udržovaném jezírku by se zelený zákal tvořit nikdy neměl. Vláknitých řas je mnoho druhů, nejčastěji se vyskytující druhy jsou Cladophora  a Mougotia. Cladophora vytváří chuchvalce tenkých tmavě zelených vláken, poměrně snadno se z vody odstraňuje. Mougotia vytváří slizovité chuchvalce v příbřežních zónách a na hladině, špatně se z vody dostává, rozpadá se na drobné shluky.Pokud je jezírko odborně založené a je mu věnovaná pravidelná péče řasy by neměli být problém.  

Poznámka: Přípravky proti řasám (algicidy-chemické přípravky převážně na bázi mědi nebo stříbra)  neřeší příčinu problému. Při aplikaci se řasy usmrtí, ale v systému stále zůstávají živiny z těchto řas, po jisté době se problém s řasou opět vrací. Stejně tak použití UV lampy. Voda při průtoku UV lampou sterilizuje řasy, ale zároveň usmrcuje celou řadu nám prospěšných bakterií a mikroorganismů. UV lampa neřeší  nárůsty vláknitých řas.

toplist