Koupací jezírko je možné napájet z několika zdrojů. Nejčastějšími a nejspolehlivějšími zdroji vody pro  koupací jezírko jsou studna a vodovodní řád. Méně vhodnými  zdroji jsou svody ze střech a  povrchové vodoteče, po jejich úpravě lze i tyto zdroje využít. Při projektování koupacího jezírka je vždy nutné mít rozbor napájecí vody.    

toplist